Polityka Prywatności i RODO

26.03.2024

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Ja, Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta z siedzibą w Knurowie( 44-194) przy ulicy Władysława Jagiełły 3c/3, NIP 9691639139, numer telefonu 510 555 653, adres email: paulina@naostatniklik.pl zarejestrowana w CEIDG zwana administratorem danych i będąca właścicielką marki Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta zwracam szczególną uwagę na poszanowanie prywatności danych osobowych użytkowników odwiedzających mój serwis internetowy www.naostatniklik.pl

Dlatego w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z polityką prywatności oraz zbiorem danych osobowych możliwy jest ze mną bezpośredni kontakt pod adresem e-mail paulina@naostatniklik.pl

JAK ZBIERAM TWOJE DANE OSOBOWE I GDZIE JE WYKORZYSTUJĘ?

W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej moja witryna Internetowa gromadzi na Twój temat wiele informacji, m.in.  IP wraz z systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, czas spędzony na stronie, przeglądane podstrony, kliknięcia w linki. Są to jednak dane anonimowe, poprzez które nie mam bezpośredniej możliwości identyfikacji Ciebie. Jednak w związku z tym, że mogą to być wrażliwe dane- informuję Cię o tym. A to wszystko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Swoje dane osobowe przekazujesz mi dobrowolnie, zawsze wtedy kiedy:

– kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, 

– kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail,

– komentujesz mojego bloga,

– obserwujesz mój profil na Facebooku i Instagramie.


Dane wykorzystywane są do sprzedaży usług związanych ze szkoleniami z organizacji biznesu, a także usług wirtualnej asystenki jakie oferuję oraz promocji mojej Naostatniklik, którą prowadzę czynnie poprzez social media. 

CZY TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE?

Gwarantuję poufność wszelkich danych osobowych, które zostały przeze mnie zebrane. Dane są gromadzone i chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane są przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony. 

JAK MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH?

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z przetwarzania swoich danych osobowych przeze mnie. Dane możesz usunąć całkowicie lub też edytować, kierując swoją prośbę na mój adres e-mail paulina@naostatniklik.pl.

PLIKI COOKIES CO TO?

To tzw. Ciasteczka, które identyfikują Twoją przeglądarkę. Mnie służą do usprawnienia działania serwisu poprzez lepsze dopasowanie treści i reklam do Twoich zainteresowań. Pliki cookies zbierają anonimowe dane statystyczne, dzięki którym wiem jaka grupa odbiorców trafia do mnie i jak mogę prowadzić działania marketingowe w Internecie. Same ciasteczka nie pobierają, ani nie zawierają żadnych danych osobowych, które mogłabym wykorzystać. Pliki cookies wymagają akceptacji przy każdym wejściu na stronę, w przeciwnym wypadku może ona nie ładować się poprawnie.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE NA BLOGU

W związku z tym, że prowadzę na swojej witrynie blog, nie biorę odpowiedzialności za treść stron internetowych do których odsyłają linki zawarte w treści bloga. Każdy link jest otwierany w nowym oknie przeglądarki, a ewentualny zakres pobieranych danych osobowych określany jest w tamtejszej polityce prywatności. 

INFORMACJE O FACEBOOK I INSTAGRAM

Prowadzę swoje strony na Facebooku, Instagramie. Informuję Cię, że jeżeli wchodzisz ze mną w interakcję na którymś z tych portali robisz to dobrowolnie. Ja jednak mogę wykorzystać je jako treści marketingowe i tworzenie społeczności w celach biznesowych na w/w portalach. Facebook, Instagram prowadzi swoją politykę prywatności i na jej zasadach publikowane są posty i interakcje z użytkownikami.

Obowiązek informacyjny RODO

– w oparciu o art. 13 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 

niniejszym informujemy Naszego Klienta, że:

1) Administratorem jego danych osobowych jest Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta z siedzibą w Knurowie( 44-194) przy ulicy Władysława Jagiełły 3c/3, e-mail paulina@naostatniklik.pl osoba odpowiedzialna Paulina Niewiadomska Kuta.

2) Dane osobowe są przetwarzane, gdyż są niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym do umożliwienia realizacji obowiązków strony zgodnie z kodeksem cywilnym i kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych  ze świadczeniem usług i sprzedaży, w tym procedur reklamacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych Klienta dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Przetwarzamy też dane osobowe Klienta w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta, którym jest:

 • prowadzenie wobec Klienta działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług;
 • kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona, chyba że taka zgoda nie była niezbędna. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta wymaga podania następujących danych osobowych, aby móc realizować umowy zawarte
z osobą fizyczną: imię, nazwisko, adres pocztowy,  adres e-mail, nr NIP, nr telefonu, nr rachunku bankowego.

4) Brak udostępnienia ww. danych na rzecz Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta lub odwołanie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie lub wykonanie umowy z osobą fizyczną. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

5) Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta zapewnia wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO,
w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Każdy ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6) Dane osobowe są udostępniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi księgowo-podatkowe oraz prawne. 

7) Przechowywanie danych osobowych trwa przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu
w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
  i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych i ich przetwarzanie przez Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta. w powyższym zakresie, jak też zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych i ofert dotyczących usług od Naostatniklik Paulina Niewiadomska Kuta.